Přeskočit na obsah

Software

Velkou výhodou technologií iECHO je skutečnost, že všechny dodávané stroje se ovládají pomocí dvou identických aplikací, u kterých je pouze dostupná či nedostupná ta která funkce podle připojeného modelu stroje. SWISTAR ale také nabízí externí řešení návrhu obalů a POP/POS systémů Picador

iBright Cut

Návrhový a přípravný software, ve kterém se po importu vektorových dat přiřazují k jednotlivým cestám zvolené nástroje. iBright dále řeší drobné úpravy vektorů, změnu směru řezání, změnu počátečního bodu, atp. Také pracuje s kamerou pro načítání registračních značek u tisku, popřípadě nákladové hrany archu. Je možné zde použít další funkce jako jsou optimalizace řezání, opakované zakázky, práce s archovým nebo rolovým podavačem nebo tzv. flip, kdy se výtisk zpracovává z obou stran. Obsahuje také podporu QR / Barcode.


Cutter Server

Přímé ovládání stroje: ruční posouvání pojezdů a aktivace vybraného nástroje. V Cutter Serveru lze měnit parametry nástrojů jako je rychlost či akcelerace. Aplikace ovládá také nastavení výšky nástroje a to jak manuální nebo také pomocí AKI (Automatic Knife Inicializition). Cutter Server obsahuje také ovládání vývěvy pro upnutí materiálu a pokud je stroj vybaven posuvným pásem, archovým nebo rolovým podavačem, tak přímé ovládání najdete právě zde.


Picador

Jedná se o externí aplikaci, která technologický celek doplňuje o konstrukční návrhy obalů nebo stojany a displaye pro POP/POS. Obsahuje kreslení a to jak v pevných rozměrech nebo parametrické návrhy. V takovém případě vytváří šablony, u kterých poté měníte pouze vybrané parametry a ostatní rozměry se dopočítají automaticky. Výstupem je potom buď formát pro iBright nebo přímá podpora výstupního zařízení. Za zmínku stojí také vestavěná rozsáhlá knihovna již hotových parametrických modelů.

Neváhejte nás kontaktovat!